Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що входить до складу навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, створений відповідно до наказу по …