Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ університету, що входить до складу навчально-методичного центру забезпечення якості освіти Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, через який здійснюється керівництво і контроль за навчально-методичною роботою.

Навчально-методичний відділ керується в роботі Законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-розпорядчими документами у галузі освіти, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора.

НМВ розробляє та здійснює заходи організаційного та методичного характеру, які спрямовані на вдосконалення, модернізацію та оптимізацію освітнього процесу в частині його повноважень. Відділ реалізує свою роботу у тісному контакті з навчальним відділом, відділом аспірантури і докторантури, деканатами і кафедрами факультетів, бібліотекою, іншими структурними підрозділами унівреситету та безспосередньо підпорядковується проректору з науково-педагогічної роботи.