Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ університету, що входить до складу навчально-методичного центру забезпечення якості освіти університету, через який здійснюється керівництво і контроль за навчально-методичною роботою.
Як відокремлена структурна одиниця відділ створений наказом по університету від 31.08.2004 р. за № 226 «Про створення навчально-методичного відділу», а з 21 лютого 2005 р. наказом по університету за № 26-к затверджений штатний розпис і створені необхідні матеріально-технічні умови для роботи (приміщення, обладнання тощо).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *