Навчально-методичний відділ – структурний підрозділ Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, що входить до складу навчально-методичного центру забезпечення якості освіти, створений відповідно до наказу по університету від 31.08.2004 р. за № 226 «Про створення навчально-методичного відділу».

Основна мета діяльності  відділу – допомога в організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства, його науково-методичний супровід у навчальних підрозділах університету,  впровадження в освітній процес сучасних методик та технологій.

Навчально-методичний відділ працює у взаємодії з ректоратом, деканатами факультетів, кафедрами, іншими структурними підрозділами університету та здійснює функції організації, планування та контролю навчально-методичної роботи в університеті, надає методичну допомогу в формуванні освітніх (освітньо-професійних) програм і навчальних планів, займається питаннями ліцензування і акредитації спеціальностей і освітніх програм.

 

Опубликовано РІ Новини.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.