♦ Методичні рекомендації з розробки навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

https://drive.google.com/open?id=1dbqDGKGOpwV_j08j71iIhqOBVPSE-l9w

♦ Наказ Про розробку освітньо-професійних програм і навчальних планів від 28.02.2019 № 22-ОД

https://drive.google.com/open?id=1yxMY5JpN-l1HzmFDCOLxSl6MbBYCIpaK

♦ Лист МОН “Щодо надання грифів навчальній літературі для закладів освіти” від 18.02.2019 № 22.1/10-527

https://drive.google.com/open?id=13pgx-cYlKrVj6AQMveoy38VIp_7urXoS

♦ Закон України Про освіту від 05.09.2017 № 2145-VIII

Про освіту

Закон України Про вищу освіту від 01.07.2014 № 1556-VII

Про вищу освіту

Лист МОН від 09.07.2018 № 1/9-434  “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”

Лист МОН 1/9-434 від 09.07.2018 року “Щодо рекомендацій з навчально-методичного забезпечення”