♦ Лист МОН України від 26.12.2014 № 1/9-657

Щодо подання ліцензійних та акредитаційних матеріалів у МОН України

Державні вимоги до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу 13.06.2012 № 689

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAodkRpc1pBeEtDbmc4ZmRXQzExYWNzWG5DOTdF

♦ Про внесення змін Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 р. до наказу № 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей»

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAoaHJEVjl0Yi0tTUVvOEgwV0RsX1Jub2x4Q1dr

Лист МОН № 1/9-539 від 06.10.17 року Щодо акредитації освітніх програм

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAoR3o0cjJ4OU1OdG9fY0kyNHRsLVo3TWhKOTcw

♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності”

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAoYnlTZjZpejc1ZzFzaHJLYjYyQmNhUzgtcWxN

♦ Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.10.2017 № 1432 “Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей”

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAoQUpJOG1FSG1vX0EwOXkwVXROSzE2V1BkVXNz

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.11.2018 N 1315 “Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2017 року N 1432”

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAoTEJOYnRTMnk2Y1U4NzM4VTFlQzlYXzBEcTIw

♦ Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 “Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”

https://drive.google.com/open?id=0B4IW4J1QFZAoTWR6eWVkRVFMZnJ2U1UwNFlQODFDSF91WXp3