• Воєвідко Людмила Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник відділу: координування роботи відділу; контроль за ходом та якістю виконання Закону України „Про вищу освіту”, Постанов Кабінету Міністрів України з питань вищої освіти, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, наказів та розпоряджень ректора університету, ухвал вченої ради, ректорату, науково-методичної ради, інших документів з питань забезпечення і проведення навчально-методичної роботи та проведення систематичного аналізу цієї роботи; аналіз стану видання навчальної літератури кафедрами університету за календарний рік; аналіз звітів деканатів та кафедр про виконання навчально-методичної роботи за навчальний рік.
  • Тимофійшина Людмила Іванівна, методист вищої категорії: підготовка матеріалів з навчально-методичної роботи до засідань вченої ради університету, ректорату, науково-методичної ради університету; підготовка матеріалів до річного звіту про діяльність університету з навчально-методичної роботи, доповіді ректора на серпневій раді університету, підготовка відповідних пропозицій до проекту ухвали цієї ради та визначення завдань на новий навчальний рік; методична допомога з оновлення на факультетах навчально-методичних матеріалів кафедр, кабінетів і лабораторій.
  • Андрухова Таїна Анатоліївна, методист вищої категорі: участь у підготовці матеріалів ліцензування та акредитації спеціальностей/освітніх програм університету; перевірка відповідності освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців зі спеціальностей університету нормативним вимогам; консультування науково-педагогічних працівників щодо комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін; підготовка відповідей на листи громадян, студентів університету з питань навчально-методичної роботи.
  • Паламар Ольга Володимирівна, методист вищої категорії: координування плану підготовки та видання навчальних і навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій за пропозиціями кафедр і факультетів та контроль за його виконанням; ведення веб-сторінки навчально-методичного відділу на сайті університету; інформування деканатів, кафедр про нові положення, накази, інструкції та інші директивні документи та вказівки щодо навчально-методичної діяльності.